„Хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на Господаря си!”. (Мт. 25,23).

Скъпи братя и сестри, в Христа Господа!

Исус Христос, желае Неговото свидетелство и учение да продължават в Неговата Църква, която Той основа, в която живее и в която действа. Той, затова е избрал Апостолите, днес избира нови епископи и свещеници, за да може Добрата Новина да се проповядва по целия свят. Исус прави това и чрез миряни, оживотворявайки ги със Светия Дух и постоянно насърчава, всеки човек да даде свидетелство за Неговата любов и да върши милосърдни дела на своите ближни. Исус, е Този, Който изпраща свещеници да проповядват Божието Слово и да помиряват хората с Бога, чрез тайнството покаяние, да отслужват Евхаристията и други тайнства, за да може Бог да бъде прославен и хората да бъдат спасени.

Всеки вярващ, по силата на светото Кръщение е задължен да дава свидетелство на вярата си и да умножи своите таланти, получени от Бога, за което ни напомня Исус, в днешното Евангелие.

Всичките ни добри дела, молитви и апостолска дейност, брачен и семеен живот, ежедневната работа, почивка и дори различните трудности в живота ни, ако се понасят търпеливо, се превръщат в духовни жертви, угодни на Бога. Те допринасят слава на Бога, благословени плодове за човечеството, а на тези, които правят добро на ближните си, отварят портите на Вечността: „Хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на Господаря си!”. (Мт. 25,23).  

Преживявайки днес Световния ден на бедните - Каритас, Папа Франциск в своето послание подчертава: „Нека нашето внимание към бедните винаги да бъде белязано от евангелски реализъм. Споделянето трябва да отговаря на конкретните нужди на другия, а не да просто да се освободя от излишното. Тук също е необходима проницателност, под ръководството на Светия Дух, за да разпознаем истинските нужди на нашите братя, а не собствените си стремежи. Това, от което те със сигурност имат спешна нужда, е нашата човечност, нашите сърца, отворени за любов. Нека не забравяме, че: « Ние сме призвани да открием Христос в тях, да дадем гласа си на техните каузи, но също така да бъдем техни приятели, да ги изслушваме, да ги разбираме и да приемаме тайнствената мъдрост, която Бог иска да ни предаде чрез тях» (Evangelii gaudium, т. 198). Вярата ни учи, че всеки беден човек е Божие дете и че Христос присъства в него: «Доколкото сте сторили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мене сте го сторили.» (Мт. 25, 40)”.

Нека, в тази мисия, ни подкрепя Пресветата Майка, Непорочната Дева Мария, която самият Христос ни даде като помощ и защита по пътищата на нашето поклонничество към Небето. Амин!

                                                                                о. Евгений Рожански