ПЪРВА СЪБОТА –

НАБОЖНОСТ, ВЪЗНАГРАЖДАВАЩА ЗА ОБИДИТЕ ПРОТИВ НЕПОРОЧНОТО ЗАЧАТИЕ НА ДЕВА МАРИЯ

 

Бог, чрез посредничеството на Майката на своя Син, навлиза с велика сила в събитията на съвременния свят. В началото на спасителната история дал на Мария, покорната Слугиня Господня, мисията да унищожи славата на гордия и хитър смок. Според Божия план ние сме свидетели на победоносната борба на „невястата облечена в слънце” и увенчана с венец от „дванадесет звезди” със смока –  олицетворение на злото, страданието и липсата на надежда. Знаем, че накрая нейното Непорочно Сърце ще триумфира! Нека не бъдем само статични свидетели на тази победа, която със сигурност ще настъпи, както ни гарантира сестра Луция – визионерката от Фатима – „Бог ще удържи на думата си”.

Знаем по какъв начин можем да ускорим идването на Божия триумф. Във Фатима Пресветата Майка казала: „Бог иска да въведе в света чест към моето Непорочно Сърце”. Ролята на тази набожност е голяма, щом Мария я свързва с обещанието. „На тези, които приемат тази набожност, обещавам спасение. Тези души ще бъдат обичани от Бога като цветя, поставени от мен за увенчание на Неговия Трон”.

А след това, когато през 1925 г. в Pontevedra Мария явява на Луция своето Непорочно Сърце, предава й следната молба:

„Дъще моя, погледни, моето Сърце е заобиколено от тръни, с които неблагодарните хора чрез богохулства и неблагодарност постоянно раняват. Поне ти се старай да ме зарадваш”.

Благодарността на Пресветата Майка за оказаното съчувствие и копнеж за отплата ще бъде голяма, защото казва на визионерката: „Предай на всички, че в смъртния час обещавам да дойда на помощ с всички благодати при тези, които през пет месеца в първата събота се изповядат, приемат Светото Причастие, измолят един път броеницата и през 15 мин. размишляват, придружавайки ме в намерението, възнаграждаващо за обидите.

Тук ни събра молбата на Майката Божия. Искаме да й окажем нашата любов и благодарност за всичко, което направи за нас. Искаме да се възхищаваме на нейната красота и доброта, на нейната святост и съвършенство в съюз с Бог. Преди всичко искаме да я удовлетворим за богохулствата и неблагодарността на хората, които се противопоставят на Бога и пренебрегват Неговия велик дар, даден от Христа възвишен на кръста: пренебрегват своята небесна Майка.

Когато Исус обяснява защо набожността трябвало да обхваща пет първи съботи, посочва петте най-големи оскърбления, които причиняват болка на Сърцето на Неговата Майка. Първото от тях са богохулствата против нейното Непорочно Зачатие... Нека нашите днешни молитви придружава искрено намерение, възнаграждаващо за богохулствата против Непорочното Зачатие на Пресветата Дева Мария.

 

Молитва на ангела от Фатима

Пресвета Троице, Отче, Сине и Свети Дух.

С най-дълбока покора отдавам Ти чест

и Ти принасям най-скъпото Тяло и Кръв, Душа и Божество на Исуса Христа,

присъстващия на олтарите по целия свят

като възнаграждение за светотатствата и безразличията,

с които Той е оскърбяван.

Чрез безкрайните заслуги на Неговото Пресвето Сърце

и чрез посредничеството на Непорочното Сърце Мариино,

моля Те за благодатта на разкаяние на бедните грешници.

 

Боже, приеми нашата почит към Исуса Христа, присъстващия на този олтар и във всички църкви по света. Принасяме Ти делата на Неговото Сърце и чрез посредничеството на Непорочното Сърце Мариино молим: смили се над нас, грешните, и над всички бедни грешници. Бъдейки послушни на вдъхновението на Твоята благодат, дай ни да побеждаваме всички изкушения на Сатаната и смело да вървим по начертания от Спасителя път до Царството Небесно. Направи ни свои апостоли, за да помагаме на другите по пътя към Теб. Нека цялата земя Те хвали и пее химн в чест на Непорочната Майка на Твоя Син. Нека нашата молитва и целият ни живот бъде удовлетворение за обидите, които получава нейното Непорочно Сърце. Съгласно молбата на Твоя Син искаме днес да наградим Мария за оскърбленията против нейното Непорочно Зачатие.

Най-достойна Царице на света, о, Марийо, винаги Дево, която роди Христа – Господа и Спасителя, изпроси на света мир и спасение. Амин.

 

СВЕТА БРОЕНИЦА

 

Пресвета Майко! Принасяме ти тази броеница като удовлетворение за оскърбленията против твоето Непорочно Зачатие.

 

Първа радостна тайна

Ангелската благовест на Дева Мария

Ориген – велик теолог от първите векове, казвал: „Никога с обръщението „Радвай се, благодатна” не се е приветствало никого, а е било запазено единствено за Мария. Ако би било казано на някои, Мария щяла да знае тези думи, знаела е Правото, била е света и по време на всекидневната медитация размишлявала над думите на Пророците. Нямало е да се учуди на тези думи, ако не са й били чужди”. Да се съединим в святото възхищение на всички почитатели на Пресветата Майка и да викнем с радост: „Марийо, наистина си пълна с благодат до бреговете! Бог те напълни със своите дарове дотолкова, че преливат през бреговете на твоето Непорочно Сърце и се стичат към всеки, които кляка пред теб, за да обожава „Святото, Което се роди от теб”, Сина на Предвечния Отец, Исус Христос, нашия Спасител.

Отче наш...

 

Втора радостна тайна

Марииното посещение при св. Елисавета

Вслушваме се в думите на един от отците на Църквата, който писал за тайната на Марииното посещение: „Щом Елисавета видяла Мария и познала, че тя е Майката Господня, не намирайки в себе си никаква заслуга, поради която би била достойна за посещението от такъв гост, казала: „И откъде ми е това да дойде при мен Майката на моя Господ?”. Защото същият този Дух, който й принесъл дара на пророчеството, дава й също духа на смирението.

Днес се учим от Елисавета да бъдем смирени. Никой от нас не е достоен да бъде видян от Непорочното Зачатие, за да ни окаже милосърдие, за да ни принесе това, което е най-прекрасно, най-ценно, най-свято в цялата история на света: Исуса, живеещия в нейното Непорочно Сърце.

Отче наш...

 

Трета радостна тайна

Рождество Христово 

Зенон от Верона поучавал: „Божият Син укрил за момент Своето величие, оставил небесния престол и превърнал утробата на избраната Дева в храм, в който слязъл, за да се роди като човек. Съединил се с човешкото тяло и станал дете. Истинското познание на недостъпната тайна се намира в това, че Бога можем да разберем само като Бог и че нищо повече не желаем освен Неговата воля, без която не можем да Му служим надлежно и да Му се харесаме”. Също и ние, в духа на унижението, клякаме пред Тайната на Рождеството Божие и молим Майката Христова да ни помогне да разберем, че това малко Детенце в нейните рамене е Господ, Когото целият свят не е в състояние да обгърне, дори и небето! Нека Мария ни учи да желаем това, което иска нейното Непорочно Сърце: търсенето на Божията воля и всекидневното й изпълнение.

Отче наш...

 

Четвърта радостна тайна

Въведението на детенцето Исус в Храма

Древен мъдрец научавал: „Светото послание на Евангелието говори за смирението на нашия Спасител и Неопетнената Родителка, които, макар и да нямали задължението, искали да бъдат послушни на всички заповеди на правото. Също както Господ и Спасител, така и Неговата Родителка, която благодарение на особената привилегия била над Правото, поради примера на смирение не избягвала неговите закони според думите: „Колкото си по-велик, толкова повече се унижаваш”. Нека да молим Мария да ни научи на добродетелите на своето Непорочно Сърце, винаги послушно Богу и Неговите заповеди. Нека да ни научи на послушание към Светата Църква във всичко, а също и в това, което ни изглежда неправилно, ненужно, престаряло. Непорочно Сърце, бъди ни пример, защото с Божието право не се дискутира.

Отче наш...

 

Пета радостна тайна

Изнамирането на Исуса в храма между учителите.

Св. Амброзий научавал за Исус: „Когато бил на 12 години...”. Не без причина забравил за родителите си в тяло Този, Когото мъдрост и благодат изпълват в тяло. От дванадесетгодишна възраст започва да се учи, толкова били и разпространителите на Евангелието. Родителите Го намерили на третия ден в храма, което било знак за Неговото явление на третия ден след Победоносното Страдание. Тогава, когато мислели, че е умрял, Той се явил на нашата вяра като възлюбен в Небесната Столица”. Нека молим Непорочното Сърце на Мария да ни научи да ценим младите хора и напълно неопитните, защото както дванадесетгодишния Исус говорят разумни думи, пълни с мъдрост. Нека молим нашата небесна Майка да се учим на търпеливо търсене на правдата и да я намираме там, където е истинският извор: в самия Бог.

Отче наш...

 

 

 

ВТОРА СЪБОТА –

НАБОЖНОСТ, ВЪЗНАГРАЖДАВАЩА ЗА ОБИДИТЕ ПРОТИВ ДЕВСТВЕНОСТТА НА ДЕВА МАРИЯ

 

Неведоми са пътищата на Божието провидение, което придружава човешката история. В нейните граници Бог повери особена роля на Своята Майка, нашата Дева, Застъпница, Посредничка и Утешителка. Често Бог изпраща Мария, за да се явява на света и да предава на хората небесния призив. Очевидно това става тогава, когато човечеството застава на кръстопътя на своята история и когато го застрашава падане в ужасяващата бездна на греха и смъртта.

В своето милосърдие Бог иска да даде на всеки човек шанс, за да се опомни и върне на евангеличния път. Преди да прибегне към крайното средство, каквото е наказанието, принася ни Своята Майка като пътеводител, помощ и спасение. Преди да падне мрак над нашата история, човек получава прибежище от Бога. Така, както на Голгота, така и сега поверява човечеството на Своята Майка и казва: „Невясто, ето сина ти”. „Когато човек отхвърля Бога и Неговата Майка – учил Йоан Павел II – Христос насочва очите на човечеството към Мария.

През 1917 г. Мария се явява във Фатима. Принася на човечеството призив, който Църквата нарича велик план на мира. Чрез него Мария посочва на света пътя на спасението. С болка предрича, че извършваните от хората грехове ще доведат на света епоха на войни, глад и преследвания. За да не се случи това, моли добрите деца за помощ, за всекидневно молене на броеницата и разкаяние. Подчертава също две най-важни неща, които изправят пътя към победата на доброто. Моли за посвещаване Русия на нейното Непорочно Сърце и за въвеждането в света набожност на първите съботи в месеца.

Църквата се заема с поръките на Пресветата Майка. Когато през 1984 г. папа Йоан Павел II посвещава света и Русия на Непорочното Сърце Мариино, на планетата започват великите промени. За да се изпълнят докрай великите обещания от Фатима, хората трябва да започнат да живеят с посвещаване на Непорочното Сърце Мариино и да практикуват набожността на първите съботи. Нужни са множество сърца, които в границите на тази набожност биха започнали възнаграждение на Пресветата Майка за греховете, свързани с обидите против нейната личност.

Да си припомним, че когато Пресветата Майка явява на Луция своето Непорочно Сърце, предава молбата си:

„Дъще моя, погледни, моето Сърце е заобиколено от тръни, с които неблагодарните хора чрез богохулства и неблагодарност постоянно раняват. Поне ти се старай да ме зарадваш”.

Набожността към Непорочното Сърце на Дева Мария се причислява към същността и душата на Фатимския призив. Също както Пресветото Сърце Исусово, така и Непорочното Сърце Мариино е почитано от много народи в Средновековието. Когато във Фатима Пресветата Майка моли за установяване на набожност в чест на своето Непорочно Сърце, не говори за съвсем нова и непозната форма на Мариин култ, а споменава за набожност, която се радва отдавна на дълбоко уважение, практикувана от векове и мнoгoкратно препоръчвана от Църквата. Мария й предава ново значение и форма. Майката Божия моли да бъде почитана по особен начин по време на петте първи съботи на месеца. Щом тази набожност е център на Фатимския зов, трябва да я приемаме в контекста на предречения от Мария триумф на нейното Непорочно Сърце.

Знаем по какъв начин можем да ускорим идването на Божия триумф. Във Фатима Пресветата Майка казва: „Бог иска да въведе в света чест към моето Непорочно Сърце”. Ролята на тази набожност е голяма, щом Мария я свързва с обещанието: „На тези, които приемат тази набожност, обещавам спасение. Тези души ще бъдат обичани от Бога като цветя, поставени от мен за украса на Неговия Трон”.

Тук ни събра молбата на Майката Божия. Искаме да й окажем нашата любов и благодарност за всичко, което направи за нас. Искаме да се възхищаваме на нейната красота и доброта, на нейната святост и съвършенство в съюз с Бог. Преди всичко искаме да я удовлетворим за богохулствата и неблагодарността на хората, които се противопоставят на Бога и пренебрегват Неговия велик дар, даден от Христа възвишен на кръста: пренебрегват своята небесна Майка.

Когато Исус обяснявал защо набожността трябвало да обхваща пет първи съботи, посочил петте най-големи оскърбления, които причиняват болка на Сърцето на Неговата Майка. Първото от тях са богохулствата против нейното Непорочно Зачатие. Второто – богохулствата против нейната девственост. Нека нашите днешни молитви придружава искрено намерение, възнаграждаващо за богохулствата против девствеността на Мария.

 

Молитва на ангела от Фатима

Пресвета Троице, Отче, Сине и Свети Дух.

С най-дълбока покора отдавам Ти чест

и Ти принасям Най-скъпото Тяло и Кръв, Душа и Божество на Исуса Христа,

присъстващия на олтарите по целия свят

като възнаграждение за светотатствата и безразличията,

с които Той е оскърбяван.

Чрез безкрайните заслуги на Неговото Пресвето Сърце

и чрез посредничеството на Непорочното Сърце Мариино,

моля Те за благодатта на разкаяние на бедните грешници.

 

Боже, приеми нашата почит към Исуса Христа, присъстващия на този олтар и във всички църкви по света. Принасяме Ти делата на Неговото Сърце и чрез посредничеството на Непорочното Сърце Мариино молим: смили се над нас, грешните, и над всички бедни грешници. Бъдейки послушни на вдъхновението на Твоята благодат, дай ни да побеждаваме всички изкушения на Сатаната и смело да вървим по начертания от Спасителя път до Царството Небесно. Направи ни свои апостоли, за да помагаме на другите по пътя към Теб. Нека цялата земя Те хвали и пее химн в чест на Непорочната Майка на Твоя Син. Нека нашата молитва и целият ни живот бъде удовлетворение за обидите, които получава нейното Непорочно Сърце. Съгласно молбата на Твоя Син искаме днес да наградим Мария за оскърбленията против нейната девственост...

Най-достойна Царице на света, о, Марийо, винаги Дево, която роди Христа Господа и Спасителя, изпроси на света мир и спасение. Амин.

 

СВЕТА БРОЕНИЦА

 

Пресвета Майко! Принасяме ти тази броеница като удовлетворение за оскърбленията против твоята девственост...

 

Първа радостна тайна

Ангелската благовест на Дева Мария

Непорочната Мария, най-красивото и най-чудното цвете на сътворенията, приема по думите на ангела предназначението до Божието майчинство, в което тя участва, като казва: „Ето слугинята Господня”. А ние всички, като братя изкупени в Христа, ставаме нейни синове. Мария е Божия и наша Майка.

Каква деликатност и нежност лъха от тази първа тайна! Когато размишляваме върху нея, винаги благодарим на Бог, Който пожела да ни спаси и като човек стана наш брат, почитайки със синовна обич нашата Майка.

Отче наш...

 

Втора радостна тайна

Марииното посещение при св. Елисавета

С деликатност се характеризира това тримесечно пребиваване на Мария у своята братовчедка. Каква сладост изпълва свързаните помежду си песни! Едната пее: „Благословена си между жените”, а другата: „Погледнал на смирението на Своята слугиня... отсега ще ме наричат благословена всички поколения”.

Тази визия осветява с небесен блясък семействата, възпитани в академията на броеницата, свързани в молитвата, която призовава към милосърдие. Животът на тези семейства е изпълнен с радост. Молим Непорочното Сърце на Мария и нашите семейства да бъдат такъв пример за подражание.

Отче наш...

 

Трета радостна тайна

Рождество Христово

Словото стана плът и напусна дарохранителницата, която беше Непорочната утроба на Мария. Исус се явява на света в ясла, която служи за храна на животните.

На небесата се разнасят ангелски гласове, пеейки за мир, принесен от Новороденото. Първа почит към Исуса, Мария и Йосиф. След това идват пастирите, подтикнати от ангелското войнство. Пристигат мъдреци, които води звездата; принасят ценни дарове, пълни с пророчески знаци. На третата тайна ние също коленичим пред витлеемската ясла. Клякаме пред Исуса, Който седи на своя първи и най-красив трон: в раменете на Непорочната Майка.

Отче наш...

 

Четвърта радостна тайна

Въведението на детенцето Исус в Храма

Исус остава още в прегръдките на Майка Си, а вече в Неговия живот се срещат два Завета. Принесен от Мария в храма, става светлина на хората и хвала на израилския народ.

Тази тайна не престава да се подновява в Църквата. Когато молим броеницата, с радост се надяваме да се изпълнят обещанията на спасението от тези, които работят заедно в делото на основаването на Божието Царство.

Днес заставаме близо до Непорочното Сърце на Мария, за да се възхитим на изпълнението на великите планове Божии и да се превърнем в свидетели на Неговата победа в историята на света.

Отче наш...

 

Пета радостна тайна

Изнамирането на Исуса в храма между учителите

Колко много говорят думите на св. Лука! Родителите Го открили между учените, които слушал и им задавал въпроси.

„Задължение на хората е – учил св. Йоан XIII – събирането гласовете на столетията и използването на истинските открития за образуването на пътеки за бъдещите науки. В това търсене намираме Христа. Къде е Неговото място? „Вие ме наричате Учител и Месия и добре правите, защото съм такъв.”

Тази десетица на броеницата нека бъде молитва за тези, които са призвани в служба на истината и любовта: за изследователите, учителите, журналистите, които имат задължението да уважават доброто и истината и тяхното първородно състояние. Нека да се учат от Непорочното Сърце на Мария на търпеливо търсене на Бога, Който принася със Себе Си отговор на всички велики въпроси на хората и проблемите на всеки един от нас.

Отче наш...

 

 

 

ТРЕТА СЪБОТА -

НАБОЖНОСТ, ВЪЗНАГРАЖДАВАЩА ЗА ОБИДИТЕ ПРОТИВ БОЖИЕТО МАЙЧИНСТВО НА ДЕВА МАРИЯ

 

Набожността към Непорочното Сърце на Дева Мария се причислява към същността и душата на Фатимския призив. Също както Пресветото Сърце Исусово, така и Непорочното Сърце Мариино е почитано от много народи в Средновековието. Когато във Фатима Пресветата Майка моли за установяване на набожност в чест на своето Непорочно Сърце, не говори за съвсем нова и непозната форма на Мариин култ, а споменава за набожност, която се радва отдавна на дълбоко уважение, практикувана от векове и многократно препоръчвана от Църквата. Мария й предава ново значение и форма. Майката Божия моли да бъде почитана по особен начин по време на петте първи съботи на месеца. Щом тази набожност е център на Фатимския зов, трябва да я приемаме в контекста на предречения от Мария триумф на нейното Непорочно Сърце.

Знаем по какъв начин можем да ускорим идването на Божия триумф. Във Фатима Пресветата Майка казва: „Бог иска да въведе в света чест към моето Непорочно Сърце”. Ролята на тази набожност е голяма, щом Мария я свързва с обещанието. „На тези, които приемат тази набожност, обещавам спасение. Тези души ще бъдат обичани от Бога като цветя, поставени от мен за украса на Неговия Трон”.

Тук ни събра молбата на Майката Божия. Искаме да й окажем нашата любов и благодарност за всичко, което направи за нас. Искаме да се възхищаваме на нейната красота и доброта, на нейната святост и съвършенство в съюз с Бог. Преди всичко искаме да я удовлетворим за богохулствата и неблагодарността на хората, които се противопоставят на Бога и пренебрегват Неговия велик дар, даден от Христа възвишен на кръста: пренебрегват своята небесна Майка.

Когато Исус обяснявал защо набожността трябвало да обхваща пет първи съботи, посочил петте най-големи оскърбления, които причиняват болка на Сърцето на Неговата Майка. Първото от тях са богохулствата против нейното Непорочно Зачатие. Второто – богохулствата против нейната девственост. Третото – обидите против Божието майчинство на Дева Мария. Нека нашите днешни молитви придружава искрено намерение, възнаграждаващо за богохулствата против божието майчинство на Пресветата Дева Мария.

 

Молитва на ангела от Фатима

Пресвета Троице, Отче, Сине и Свети Дух.

С най-дълбока покора отдавам Ти чест

и Ти принасям най-скъпото Тяло и Кръв, Душа и Божество на Исуса Христа,

присъстващия на олтарите по целия свят

като възнаграждение за светотатствата и безразличията,

с които Той е оскърбяван.

Чрез безкрайните заслуги на Неговото Пресвето Сърце

и чрез посредничеството на Непорочното Сърце Мариино,

моля Те за благодатта на разкаяние на бедните грешници.

 

Боже, приеми нашата почит към Исуса Христа, присъстващия на този олтар и във всички църкви по света. Принасяме Ти делата на Неговото Сърце и чрез посредничеството на Непорочното Сърце Мариино молим: смили се над нас, грешните, и над всички бедни грешници. Бъдейки послушни на вдъхновението на Твоята благодат, дай ни да побеждаваме всички изкушения на Сатаната и смело да вървим по начертания от Спасителя път до Царството Небесно. Направи ни свои апостоли, за да помагаме на другите по пътя към Теб. Нека цялата земя Те хвали и пее химн в чест на Непорочната Майка на Твоя Син. Нека нашата молитва и целият ни живот бъде удовлетворение за обидите, които получава нейното Непорочно Сърце. Съгласно молбата на Твоя Син искаме днес да наградим Мария за оскърбленията против нейното Божествено майчинство.

Най-достойна Царице на света, о, Марийо, винаги Дево, която роди Христа – Господа и Спасителя, изпроси на света мир и спасение. Амин.

 

СВЕТА БРОЕНИЦА

 

Пресвета Майко! Принасяме ти тази броеница като удовлетворение за обидите против твоето Божие майчинство.

 

Първа радостна тайна

Ангелската благовест на Дева Мария

Майко Божия и наша Майко, благодарим ти, че си пътеводна звезда в строежа на по-добро бъдеще за света, че си патрон в изграждането на човешката цивилизация на любовта. Майко, с покора те молим да се грижиш за идващите дни и години. Помогни на всички, та всеки ден да започват нов живот в Христа – Царя на вековете... Нека хората, виждайки в теб смирената Слугиня Господня, да се учат да си служат с разбиране помежду си, та нашата родина и семейни домове да бъдат царство на любовта, справедливостта и мира.

Родителко на Бога, помогни ни да навлезем във времето на твоята победа през светата врата на твоето благовещение и през вратата на твоята непорочна вяра, надежда и любов.

Отче наш...

 

Втора радостна тайна

Марииното посещение при св. Елисавета

В лицето на призивите, които са носени от съвремието, всички ние трябва да се обединим поради най-важната мисия. За нея говореше Светият Отец Йоан Павел II: трябва „да показваме на света Христа, да помагаме на всеки човек, за да намери себе си в Исуса, да помагаме на съвременното поколение на нашите братя и сестри, на хората, народите, държавите, които се намират по пътя на развитието, и държавите на израстването, та всички да познаят безмерното богатство на Христа, защото то е за всеки човек”.

Молим Непорочното Сърце на Мария, та по примера на Майката Христова да умеем да носим на нашите братя свидетелство на вярата, надеждата и любовта. Молим за благодатта на издръжливостта. Светият Отец Йоан Павел II учил: „Не е достатъчно да се премине прагът, трябва да се върви по-нататък... Ходете вярно по Христовия път в новите времена”.

Отче наш...

 

Трета радостна тайна

Рождество Христово

Днес се кланяме пред чудното Рождество на Бога-човек, та с очите на вярата по особен начин да забележим безкрайното богатство на човешкото същество. Йоан Павел ни припомня, че Евангелието като Добра новина за Исуса е също Добра новина за човека – за неговото велико достойнство. Евангелието ни учи на чувствителност спрямо всеки човек. Наречени сме деца Божии. Правото на живот не е въпрос на различни мирогледи, не е само религиозно право, а и човешко.

Молим Мария да умеем в своето всекидневие да реализираме призива на Църквата: „Бъдете солидарни с живота”. Нека Непорочното Сърце на Майката Исусова ни научи да пребъдваме в неутихваща благодарност за всяко новородено дете.

Отче наш...

 

Четвърта радостна тайна

Въведението на детенцето Исус в Храма

Св. Йоан Павел II учил: „В нашите времена, когато не е нужно свидетелството на кръвта, толкова по-четливо трябва да бъде свидетелството на всекидневния живот. За Бога трябва да се свидетелства с думи и дела навсякъде, във всяка среда: в семейството, на работата, в училището, в офиса. Там, където човек се труди и почива. Задължени сме да изповядваме Бога чрез ревностно участие в живота на Църквата; чрез грижата за слабите и страдащите, а също чрез отговорността за обществените въпроси – бъдеще на нацията, градено на Евангелска основа. Такова държание изисква здрава вяра и лично ангажиране. Трябва да се изразява в конкретни дела...”.

Нека Непорочното Сърце на Мария ни помогне да живеем всеки ден в духа на Божията вярност с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичките си сили.

Отче наш...

 

Пета радостна тайна

Изнамирането на Исуса в храма между учителите

В тайната „Намирането на Исуса в храма” търсим днес истинската и постоянната любов, чийто извор е самият Исус Христос. Когато се взираме в Мария, търсеща Своя Син, учим се, че тази любов към Бога е духовен център на семейството и негов фундамент. Светият Отец Йоан Павел II казваше за тази любов, че чрез нея се „създава семейството, развива се, узрява и става извор на мира и щастието за родителите и децата. Тя е истинската среда за живот...”.

Петата тайна ни показва, че всяка любов е постоянно усъвършенствана чрез общите грижи и радости, чрез взаимната подкрепа в трудните моменти. Нека молим Непорочното Сърце Мариино за благодатта на истинската любов, която никога не гасне...

Отче наш...

 

 

 

ЧЕТВЪРТА СЪБОТА –

НАБОЖНОСТ, ВЪЗНАГРАЖДАВАЩА ЗА БОГОХУЛСТВАТА,

ЧРЕЗ КОИТО СЕ СТАРАЕ ДА СЕ ВНЕДРИ В СЪРЦАТА НА ДЕЦАТА БЕЗРАЗЛИЧИЕ, ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ И НЕНАВИСТ СПРЯМО МАРИЯ

 

Когато през 1925 г. В Pontevedra Мария явява на Луция своето Непорочно Сърце, предава й следната молба:

„Дъще моя, погледни, моето Сърце е заобиколено от тръни, с които неблагодарните хора чрез богохулства и неблагодарност постоянно раняват. Поне ти се старай да ме зарадваш. Предай на всички, че в смъртния час обещавам да дойда на помощ с нужните благодати при тези, които през пет месеца в първата събота се изповядат, приемат Светото Причастие, измолят един път броеницата и през 15 мин. Размишляват, придружавайки ме в намерението, възнаграждаващо за обидите”.

Майката Божия моли да й посветим първата събота в месеца чрез отричане от греха, съединение с нейния Син и чрез броеницата, заедно с петнадесетминутно размишление върху тайните на броеницата. Очевидно е, че за да използваме тази привилегирована покана, трябва да бъдем в състояние на осветителна благодат – изповед...

Тогава ще разберем защо Сърцето на Майката копнее от нас възнаграждение. Откриването на пропастта, която дели обявената любов в тайните на броеницата от ненавистта, пренебрежението и безразличието, които много хора проявяват към Пресветата Майка, ни подтиква да се опитаме да засипем тази бездна на греха с нашата удовлетворяваща любов.

Тук ни събра молбата на Майката Божия. Искаме да й окажем нашата любов и благодарност за всичко, което направи за нас. Искаме да се възхищаваме на нейната красота и доброта, на нейната святост и съвършенство в съюз с Бог. Преди всичко искаме да я удовлетворим за богохулствата и неблагодарността на хората, които се противопоставят на Бога и пренебрегват Неговия велик дар, даден от Христа възвишен на кръста: пренебрегват своята небесна Майка.

Когато Исус обяснява защо набожността трябвало да обхваща пет първи съботи, посочва петте най-големи оскърбления, които причиняват болка на Сърцето на Неговата Майка. Първото от тях са богохулствата против нейното Непорочно Зачатие. Второто – богохулствата против нейната девственост. Третото – обидите против Божието Майчинство на Дева Мария. Четвъртото – богохулствата, чрез които се старае да се внедри в сърцата на децата безразличие, пренебрежение и ненавист спрямо Мария. Нека нашите днешни молитви придружава искрено намерение, възнаграждаващо за богохулствата, чрез които се старае да се внедри в сърцата на децата безразличие, пренебрежение и ненавист спрямо Мария.

 

Молитва на ангела от Фатима

Пресвета Троице, Отче, Сине и Свети Дух.

С най-дълбока покора отдавам Ти чест

и Ти принасям най-скъпото Тяло и Кръв, Душа и Божество на Исуса Христа,

присъстващия на олтарите по целия свят

като възнаграждение за светотатствата и безразличията,

с които Той е оскърбяван.

Чрез безкрайните заслуги на Неговото Пресвето Сърце

и чрез посредничеството на Непорочното Сърце Мариино,

моля Те за благодатта на разкаяние на бедните грешници.

 

Боже, приеми нашата почит към Исуса Христа, присъстващия на този олтар и във всички църкви по света. Принасяме Ти делата на Неговото Сърце и чрез посредничеството на Непорочното Сърце Мариино молим: смили се над нас, грешните, и над всички бедни грешници. Бъдейки послушни на вдъхновението на Твоята благодат, дай ни да побеждаваме всички изкушения на Сатаната и смело да вървим по начертания от Спасителя път до Царството Небесно. Направи ни свои апостоли, за да помагаме на другите по пътя към Теб. Нека цялата земя Те хвали и пее химн в чест на Непорочната Майка на Твоя Син. Нека нашата молитва и целият ни живот бъде удовлетворение за обидите, които получава нейното Непорочно Сърце. Съгласно молбата на Твоя Син искаме днес да наградим Майката Божия за богохулствата, чрез които се старае да се внедри в сърцата на децата безразличие, пренебрежение и ненавист спрямо Мария.

Най-достойна Царице на света, о, Марийо, винаги Дево, която роди Христа-Господа и Спасителя, изпроси на света мир и спасение. Амин.

 

 СВЕТА БРОЕНИЦА

 

Пресвета Майко! Принасяме ти тази броеница като удовлетворение за оскърбленията, чрез които се старае да се внедри в сърцата на децата безразличие, пренебрежение и ненавист спрямо Мария.

 

Първа радостна тайна

Ангелската благовест на Дева Мария

Дева Мария от Назарет е избрана от Създателя на света за Майка на Неговия Син. С нищо не може да се сравни тази необикновена благодат. Затова към Създателя на небето и земята отправяме хвалебен химн, който е тя самата – Непорочната Майка на Въплътеното Слово: „Благословена си, Дъще от Всевишния Бог, между всички девици на земята... Твоето упование няма да се изтрие от сърцата човешки, възпоменаващи силата Божия навеки. Нека Бог ти стори да бъдеш възвишена навеки”.

Преди всичко нека самият Бог бъде възлюбен: Отец, Син и Свети Дух. Нека бъде почитана и благословена Мария, която е „прибежище на Пресветата Троица”.

Отче наш...

 

Втора радостна тайна

Марииното посещение при св. Елисавета

Мария, бързайки, отива в планината при своята сродница Елисавета. Това е нейното първо посещение с присъствието на Исуса между хората. Съществуват много места по света, които са свидетели на посещението на Мария. Йоан Павел II учил: „Майчинството на Мария по особен начин се явява там, където тя се среща с нас... Тези места са различни – посветен ъгъл вкъщи или малък параклис на кръстовището, украсен с образа на Майката Божия, съградена в нейна чест църква или базилика. Има такива места, където присъствието на Майката се чувства по особен начин. Понякога те блестят далече със своята светлина и привличат хората от далечните страни. Това сияние може да се разпростира над епархии, народи и континенти. Това са светилищата на Дева Мария”.

Отче наш...

 

Трета радостна тайна

Рождество Христово

Исус, Син на Мария, се ражда във Витлеем. Езическият император заповядва преброяване на своите поданици, следователно Светото Семейство тръгва към Давидовия град. Там Спасителят идва на света. Исус е „първородното дете на Мария”. Чрез Него тя става майка на всеки един от нас. Раждаме се до духовния живот и живота в благодат. Макар и да живеем между невярващи, имаме своя Витлеем – Мария. Така казвал Йоан Павел II: „В историята се реализира безграничното духовно майчинство на Мария. Майчинство означава грижа за живота на детето. Понеже Мария е наша Майка, нейната грижа за живота на всеки човек е всеобща. Грижата на майката обхваща напълно цялото дете. Майчинството на Мария намира начало в майчинската грижа за Христа”.

Отче наш...

 

Четвърта радостна тайна

Въведението на детенцето Исус в Храма

„А твоята душа ще проникне меч...”, предвиждал старецът Симеон в своето пророчество, „кoетo на първо място говори за Исус, знака, комуто ще се противопоставят”. Мария слуша тези думи в сцената на въведението в храма, когато отдава Богу своя Син и самата себе си. Този, който иска да наследи Пресветата Майка, навлиза в нейния път и чрез нейните ръце се принася Богу.

Христовата Майка ни зове, кани ни да се присъединим с Църквата в посвещаването на света на Бога, в този акт на отдаване, чрез който светът и всяка личност се представят на Предвечния Отец по силата на изкуплението, извършено от Христа.

Отче наш...

 

Пета радостна тайна

Изнамирането на Исуса в храма между учителите

Както Мария намира Исуса в храма, така и ние Го намираме в своя живот, когато се срещаме с Майката и заедно с нея търсим пътищата на нашето спасение. Нейното присъствие между нас ни позволява да намерим Исуса. Йоан Павел II казвал: „В местата на Марииното присъствие ... човек чувства, че е поверен в ръцете на Пресветата Майка. Той отива там, за да се срещне с нея, както със своята майка. Отваря пред нея своето сърце и й говори за всичко. Може да се каже, че я взема при себе си, въвежда я в своите проблеми, които са трудни, в проблемите на другите, на семейството, обществото, народа, цялото човечество”.

Отче наш...

 

 

 

ПЕТА СЪБОТА

НАБОЖНОСТ, ВЪЗНАГРАЖДАВАЩА ЗА ОБИДИТЕ, КОИТО ПРЕНЕБРЕГВАТ МАРИЯ В НЕЙНИТЕ СВЕТИ ОБРАЗИ

 

Набожността на първите съботи, която днес извършваме, се причислява към най-важните елементи от култа на Непорочното Сърце на Мария, за които моли Майката Божия във Фатимските явления. Докато тази молба не бъде изпълнена и хората не започнат да практикуват тази набожност, много благодати няма да бъдат дадени на света...

Затова във Фатима Пресветата Майка се обръща първо към своите почитатели и дава им да разберат ясно, че набожността към нейното Непорочно Сърце, т.нар. „втора част на фатимската тайна” има първопланово значение. Заради нейното предаване Луция ще живее дълги години. През юни 1917 г. Майката Божия обяснява на Луция: „Ти обаче ще останеш тук през известно време. Исус иска да му помогнеш, за да ме познаят хората и заобичат. Бих искала да установя на света набожност към моето Непорочно Сърце. На този, който я приеме, обещавам спасение...”. Момичето, притеснено, че ще остане само, утешава: „Не губи смелост! Никога няма да те напусна. Моето Непорочно Сърце ще бъде твое прибежище и път, който ще те заведе до Бога”.

Тогава се явява известната визия на Непорочното Сърце Мариино. „В момента, когато Мария казваше последните си думи, отвори дланите си – както припомня сестра Луция – и ни предаде... облак от тази неизмерима светлина… Изглеждаше така, като че ли Франциск и Янцита стояха в тази част на светлината, която се възнасяше на небето, а аз в тази, която се разпространяваше по земята”. В своето т.нар. трето припомняне сестра Луция коментира този случай по следния начин: „Мислехме, че в този ден светлината трябваше да утвърди в нас познанието и особената любов към Непорочното Сърце Мариино... От този ден – допълва сестра Луция – чувствахме в сърцата си по-голяма любов към него”.

„Пред дясната длан на Майката Божия – пише след това сестра Луция – се намираше Сърце, заобиколено от тръни, които го пронизваха. Разбрахме, че това е Непорочното Сърце на Мария, оскърбено от греховете на човечеството, което желаеше възнаграждение.” Мария се обръща към всички свои почитатели с молба чрез молитва и разкаяние да й принесат утеха в страданието.

Тук ни събра молбата на Майката Божия. Искаме да й окажем нашата любов и благодарност за всичко, което направи за нас. Искаме да се възхищаваме на нейната красота и доброта, на нейната святост и съвършенство в съюз с Бог. Преди всичко искаме да я удовлетворим за богохулствата и неблагодарността на хората, които се противопоставят на Бога и пренебрегват Неговия велик дар, даден от Христа възвишен на кръста: пренебрегват своята небесна Майка.

Когато Исус обяснявал защо набожността трябвало да обхваща пет първи съботи, посочил петте най-големи оскърбления, които причиняват болка на Сърцето на Неговата Майка. Първото от тях са богохулствата против нейното Непорочно Зачатие. Второто – богохулствата против нейната девственост. Третото – обидите против Божието майчинство на Дева Мария. Четвъртото – богохулствата, чрез които се старае да се внедри в сърцата на децата безразличие, пренебрежение и ненавист спрямо Мария. Петото, за което говорил Исус, са обидите, които пренебрегват Мария в нейните свети образи. Нека нашите днешни молитви придружава искрено намерение, възнаграждаващо за обидите, които пренебрегват Мария в нейните свети образи.

 

Молитва на ангела от Фатима

Пресвета Троице, Отче, Сине и Свети Дух.

С най-дълбока покора отдавам Ти чест

и Ти принасям най-скъпото Тяло и Кръв, Душа и Божество на Исуса Христа,

присъстващия на олтарите по целия свят

като възнаграждение за светотатствата и безразличията,

с които Той е оскърбяван.

Чрез безкрайните заслуги на Неговото Пресвето Сърце

и чрез посредничеството на Непорочното Сърце Мариино

моля Те за благодатта на разкаяние на бедните грешници.

 

Боже, приеми нашата почит към Исуса Христа, присъстващия на този олтар и във всички църкви по света. Принасяме Ти делата на Неговото Сърце и чрез посредничеството на Непорочното Сърце Мариино молим: смили се над нас, грешните, и над всички бедни грешници. Бъдейки послушни на вдъхновението на Твоята благодат, дай ни да побеждаваме всички изкушения на Сатаната и смело да вървим по начертания от Спасителя път до Царството Небесно. Направи ни свои апостоли, за да помагаме на другите по пътя към Теб. Нека цялата земя Те хвали и пее химн в чест на Непорочната Майка на Твоя Син. Нека нашата молитва и целия ни живот бъде удовлетворение за обидите, които пренебрегват Мария в нейните свети образи. Съгласно молбата на Твоя Син искаме днес да наградим Мария за оскърбленията, които пренебрегват Мария в нейните свети образи.

Най-достойна Царице на света, о, Марийо, винаги Дево, която роди Христа – Господа и Спасителя, изпроси на света мир и спасение. Амин.

 

СВЕТАТА БРОЕНИЦА

 

Пресвета Майко! Принасяме ти тази броеница като удовлетворение за пренебреженията към Мария в нейните свети образи.

 

Първа радостна тайна

Ангелската благовест на Дева Мария

Аве Мария! Бъди поздравена, Марийо!

Изричаме тези прости и едновременно най-великолепни думи. Никога никой по-очарователно няма да те поздрави, както в деня на Благовещението извърши Архангелът: „Радвай се, благодатна Марийо, Господ е с Теб!”.

Повтаряме тези думи, които изрича постоянно светът. Повтаряме ги всички с убеждението, че са думи, с които чрез вестителя те поздрави самия Бог като Невяста от рая и на веки избрана за Майка на Словото, на Божията Мъдрост и на Божия Син. Нека нашето „Радвай се, благодатна Марийо”, с което започваме днешната броеница, бъде изричано със същата любов и почит, с които го е изрекъл посланикът от небето, Архангел Гавраил. Нека нашите поздрави събудят в Сърцето на Майката Божия тази същата радост, каквато заживя в нея в деня на Благовещението в Назарет.

Отче наш...

 

Втора радостна тайна

Марииното посещение при св. Елисавета

Марийо, ти, която винаги си желаела да служиш! Ти, която служиш като Майка на цялото семейство на Божиите деца, изпроси на Църквата благодат, та обогатена от Светия Дух и пълна с дарове… да постъпва сигурно към бъдещето… Не позволявай да се заблуди в неправилни посоки, а вярно да различава между знаците на времето това, което служи за Царството Божие.

Нека примерът на Пресветата Майка и нейните молитви ни помагат да служим на Църквата. Нека нашата смирена служба да бъде подобна до службата на Мария, бързаща към св. Елисавета. Нека да помага на хората да вървят вярно по пътя, който самият Спасител начерта чрез Евангелието.

Отче наш...

 

Трета радостна тайна

Рождество Христово

Мария е наша Майка, а това майчинство Бог разпростря над поколенията навеки. Виждаме неговите знаци и влияние между нас, особено в проблемите, които, посветени на Непорочното Сърце Мариино, стават за нас пълни с надежда. В сърцата ни е тази надежда за по- добри времена, защото имаме Майка в небето. Нейното майчинство е източник на идентичност за всеки един от нас. Позволява ни да живеем с надежда и постоянно да вървим към бъдещето с благодарност за всяко добро и за всяко страдание и кръст.

Да използваме този великолепен дар, който ни е посочен от тайната на Рождеството. Нека да намерим в себе си достойнството на Божиите деца и близкото присъствие на Майката, която ни обича и няма да ни изостави…

Отче наш...

 

Четвърта радостна тайна

Въведението на детенцето Исус в Храма

Желаем днес по особен начин да отдадем своя живот на Непорочното Сърце Мариино. Нека се отдадем на тази, в която доброто победи злото; любовта – ненавистта; благодатта – греха; на тази, за която бл. Павел VI каза, че е „начало на по-добър свят”. Да отдадем на Непорочната себе си и нашите близки, особено тези, които най-силно се нуждаят от това – бедните грешници.

Да се помолим за Марииния дух на службата и отдаването Богу. Нека възкликнем: Totus tuus! Нека размишлението върху тайната на въведението на Исуса в храма ни помогне да се присъединим към този кръг от свети души, които са отдадени Богу.

Отче наш...

 

Пета радостна тайна

Изнамирането на Исуса в храма между учителите

Непорочна Марийо! Благодарим ти, че бдиш над всяко свое дете. Благодарим ти, че изпросваш за нас oт Бога всички тези благодати, с които Господ желае да ни обдари. Дай ни смелост да те молим с детско упование и да вървим към теб.

Да използваме благодатите на днешната броеница. Да осъзнаем, че има много благодати, които не получаваме, защото не молим за тях. Нека оживим в себе си вярата в това, че Мария бди над нас, обича ни и желае да ни помага безгранично.

Отче наш...