Светият събор особено силно насърчава всички верни християни и най-вече монасите да научат „превъзходството на познаването Христа Исуса” (Фил. 3:8) чрез честото четене на свещените Писмена. „Непознаването на Писанията е всъщност непознаване на Христос.” Следователно те трябва да пристъпват към светия текст драговолно било посредством богатата на Божествени слова Света литургия, било посредством благочестивото четене, било посредством подходящи за целта инициативи и други начинания, които днес похвално се разпространяват навсякъде с одобрението и под грижите на пастирите. Те следва да помнят обаче, че четенето на Свещеното Писание трябва да бъде съпроводено от молитвата, за да се установи диалогът между Бог и човек, защото „именно на Него говорим, когато се молим; Него слушаме, когато четем Божествените пророчества?”. (Dei Verbum, 25)

Lectio divina е един от най-старите методи за четене на Светото Писание. Това е молитва на базата на Библията, изключително популярна между църковните учители, а през Средновековието е приспособена към различните форми на духовността. Този метод има за цел по най-лесен начин да въведе човека в контакт с Бога чрез Светото Писание. Съдържа встъпителна молитва и четири основни етапа: lectio, meditatio, oratio, contemplatio

 

Встъпителна молитва

Преди да се започне lectio divina, за успокоение на духа и заставане в пълна готовност за прием на Божиите думи може да се измоли една от следните молитви:

 

Боже, Ти със светлината на Светия Дух поучаваш сърцата на верните, дай ни да познаем чрез този Дух какво е истинско и винаги да се радваме на Неговата утеха. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

или

Най-висши, Хвалебни Боже, освети тъмнината в моето сърце и дай ми, Господи, истинска вяра, непоколебима надежда и съвършена любов, разум и познание, за да изпълнявам Твоята света и непогрешима воля. Амин.

(св. Франциск от Асизи)

или

Господи Боже, аз съм тук, близко до Твоето слово. Това е Слово древно и винаги ново. Това е Словото, което Ти днес отправяш към мен. То ми разказва за тайната на Твоята любов, но още за греха на човека. Твоето слово значи любов, прошка, мир, радост, вечен живот. Твоят Свети Дух нека разтвори ума ми, за да разбера какво искаш да ми кажеш чрез Твоето слово. Да разтвори още и моето сърце, за да може да го съхрани, да го приложи на практика, както и да го отнесе на моите братя. Боже, Господи, нека Твоето слово да бъде винаги светлина по моя път. Амин.

или

Молим Те, Вседържителю, Създателю на всяко създание, Творителю на това, което съществува. Към Тебе, Господи, протягаме неопетнените си ръце и пред Твоя облик разтваряме сърцата си. Молим Те, смили се, дари, окажи доброта, поправи, умножи в нас добродетелите, вярата и познанието. Ела ни на помощ! Представяме Ти, Господи, нашите слабости. Бъди милостив и смили се над всички, покажи Своята благост и смили се над народа си. Нека бъде кротък, благоразумен и чист, а благодарение на ангелските сили, направи го благороден и свят. Молим Те, изпрати Светия Дух в нашия разум и дай ни чрез Него благодатта да познаем Светото Писание и да го тълкуваме по правилен и достоен начин, а всички тук присъстващи верни да имат полза. Чрез Единородния Син Твой, Исус Христос, в Светия Дух, чрез Когото Ти принадлежи славата и силата сега и на веки веков. Амин.

 

I. Lectio (Четене)

Чети внимателно избрания фрагмент от Светото Писание, вярвайки че Свети Дух го диктува за теб. Божието слово, което е било записано, трябва да бъде чуто и прието от цялото ти естество. Намери място, което ще ти помогне да намериш тишина и спокойствие. Текста прочети на половин глас. Това ще ти помогне да участваш с цялото си тяло в съдържанието на избрания библейски фрагмент. Старай се да четеш с целия си разум, сърце и воля. Накрая можеш да целунеш Светото Писание.

 

II. Meditatio (Размишление)

Постарай се дълбоко да разбереш текста. Задай си въпроса: Какво Бог иска да ми каже? Медитацията е етапно въвеждане в тайната на Божието слово: незабавна концентрация на разума в търсенето на скритата истина. Концентрирай се не на себе си, а на Словото. Неговото богатство ще ти позволи да познаеш и разбереш себе си. Спри се върху фрагмента, който най-много е привлякъл вниманието ти – учудил или притеснил. Размишлявай върху текста и го повтаряй. Започни отново да четеш с тих глас. Повтаряй думата или изречението, които са те възхитили. Наслади им се. Направи сравнения с друг библиен фрагмент, който ти идва на ум. Напиши думите, които най-много говорят на сърцето ти. Постави ги на видимо място като „бисер на деня”.

 

III. Oratio (Молитва)

Сега е моментът ти да говориш на Бог. Отвори пред Него сърцето си, вслушай се в Неговите поучения. Разкажи какво чувства сърцето ти и какви преживявания ражда, слушайки Бога. Моли се просто и спонтанно. Обожавай Бога и благодари Му за мястото, което заема в твоя живот. Спомни си за случките, които показват Божието присъствие в живота ти. Поискай прошка, благодари Му, изкажи страданията си.

 

IV. Contemplatio (Съзерцание)

Отвори сърцето си за благодатта на съзерцанието и бъди там, където е Бог. Пребъдвай пред Него с цялото си естество. Превърни в молитва самото си присъствие с Бог. Старай се да не казваш нищо, а стой безмълвно, неподвижно, в концентрация. Пребъдвай в очакване, защото то води до дълбока връзка с Бог. На себе си, на другите хора и на случките в живота си гледай с очите на Бог и позволи всичко това да бъде проникнато от Божията благодат. Когато започнеш да виждаш с очите на Божията перспектива, ще постигнеш вътрешен мир.

 

Молитви след lectio divina

Най-милостиви Боже, приеми нашата служба чрез молбите и заслугите на блажената Дева Мария и всички светци. Ако сме сторили нещо достойно за похвала, милостиво обърни очите Си, а нашите занемарения благосклонно ни прости. Който Си Бог, живееш и царуваш в Съвършената Троица през всички векове на вековете. Амин.

или

Всемогъщи, Пресвети, най-висши и най-благи Боже, всяко благо, най-голямо благо, Който Сам Си благо, желаем да Ти отдаваме всяка слава, всяка хвала, всяка благодарност, всяка чест, всеки благослов и всяко добро. Амин.

(св. Франциск от Асизи)

или

Всемогъщи и Пресвети Господи, чрез Твоята любов смирено молим, както Ти е угодно, да благодарим за всичко на Тебе, Всевишния и Истинския Бог, Вечния и Живия, с Твоя Възлюбен Син, нашия Господ, Исус Христос и със Светия Дух Утешителя, през всички векове на вековете. Амин.

(св. Франциск от Асизи)

или

Всемогъщи, Пресвети и най-висши Боже, Свети Отче, понеже ние, грешните, не сме достойни да произнесем Твоето име, смирено умоляваме Нашия Господ Исус Христос, Твоя Възлюбен Син, у Когото е благоволението Ти, да Ти благодари заедно със Светия Дух Утешителя, Той, Който винаги Ти е достатъчен и чрез Когото вършиш толкова неща за нас. Амин.

(св. Франциск от Асизи)