ИНДУЛГЕНЦИЯ (ПЪЛНО ОПРОЩАВАНЕ) И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

Индулгенцията е опрощение пред Бога на временното наказание за греховете, чиято вина е вече заличена, опрощение, което добре разположеният вярващ получава при определени обстоятелства чрез действието на Църквата, която, като разпоредител на изкуплението, раздава и прилага чрез своята власт съкровището на удовлетворенията на Христос и на светците. (Indulgentiarum doctrina)

Индулгенцията е частична или пълна според това дали освобождава частично или напълно от временното наказание за греха. Всеки вярващ може да получи индулгенции за себе си или да ги предостави за умрелите. (Indulgentiarum doctrina)

За да се разбере това учение и тази практика на Църквата, трябва да се има предвид, че последствията на греха са две. Тежкият грях ни лишава от общение с Бога и оттам той ни прави негодни да постигнем вечния живот. Лишаването от него се нарича „вечно наказание" за греха. От друга страна, всеки грях, дори и простителен, създава порочна привързаност към творенията, която се нуждае от пречистване било тук на земята, било след смъртта, в състоянието, което се нарича Чистилище. Това пречистване освобождава от това, което се нарича „временно наказание” за греха. Тези два вида наказание не трябва да се схващат като начин на отмъщение, наложено от Бога отвън, а като последици от самата природа на греха. Едно обръщане, породено от пламенно милосърдие, може да постигне пълно пречистване на грешника до такава степен, че да не подлежи повече на никакво наказание. (ККЦ 1472)

Индулгенцията се придобива чрез Църквата, която по силата на властта си да връзва и да развързва, дадена й от Исус Христос, се застъпва в полза на християнина и му отваря съкровището от заслугите на Христос и на светците, за да получи от Отца на милосърдието опрощението за временните наказания, дължащи се на неговите грехове. По този начин Църквата иска не само да помогне на този християнин, но също така да го подбуди към дела на благочестие, покаяние и милосърдие.

Тъй като починалите верни, отправили се по пътя на своето пречистване, са също членове на общението на светците, ние можем да им помогнем освен с всичко друго, като издействаме за тях индулгенции, така че починалите да бъдат освободени от временните наказания, които изтърпяват за своите грехове.

(ККЦ 1471-1479; Indulgentiarum doctrina)

 

СПИСЪК НА ИДУЛГЕНЦИИТЕ, ЗАТВЪРДЕН ОТ БЛ. ПАПА ПАВЕЛ VI

Индулгенцията е действие на верните, в много от случаите се свързва с посещение на определено място (пр. църква) или свързано с определен предмет (пр. броеница). Никой не може да принесе индулгенцията, която получава, на жив човек. Тя може да се дарява само на починали. Пълна индулгенция може да се получи един път дневно. В момента на смъртта обаче верният може да получи индулгенцията, въпреки че същия ден е вече получил. За пълната индулгенция се изисква да се изпълни определено дело, надарено с индулгенция, а също така и изпълнението на следните три условия:

 • Тайнството Покаяние
 • Приемане на Светото Причастие
 • Молитва за намеренията на Светия отец

Също така се изисква човек да не притежава каквато и да е привързаност към грях, дори и той да се определя като простителен. Ако липсва пълна възможност или не се изпълни някое от гореспоменатите условия, тогава индулгенцията ще бъде частична. От голямо значение е приемането на Светото Причастие и молитвата за намеренията на Светия отец да намерят място в деня, в който се извършва делото, надарено с индулгенция. След една света изповед може да се получат няколко пълни индулгенции. След едно приемане на Светото Причастие и след една молитва за намеренията на Светия отец се получава само една пълна индулгенция. Условието, отнасящо се за молитвата за намеренията на Светия отец, се изпълва цялостно след измолването на един „Отче наш” и „Радвай се”. Оставя се на верните избор на молитва за това условие спрямо тяхното лично предпочитание и религиозна практика. Ако се изисква в определен ден посещение на определено място, това може да се направи от обяда на предния ден до края на означения ден.

 • Верните могат да получат пълна индулгенция, изпълнявайки трите условия и следните дела, които са надарени с индулгенция:
 • обожаване на Светото Причастие поне през половин час,
 • благочестиво приемане, дори и чрез медиите, папския благослов Urbi et orbi,
 • посещение на гробище в дните от 1 до 8 ноември, свързано с молитва дори и мислено (принася се само за душите в чистилището),
 • благочестиво участие в Литургията на Велики Петък и отдаване на почит на Кръста Христов (пр. чрез целуване),
 • участие в духовни упражнения, продължаващи поне три дни,
 • участие в тържественото закриване на Евхаристичен конгрес,
 • публично изповядване на „Посвещаването на човешкия род” в деня на тържеството на Пресветото Сърце Исусово и Исус Христос, Цар на вселената,
 • в тържеството на светите апостоли Петър и Павел всеки, който благочестиво използва религиозни предмети (кръст, броеница, медальон), осветени от папата или епископа,
 • слушане на няколко проповеди по време на провеждаща се мисия и участие в тържественото й заключение,
 • приемане на първо Причастие или участие в такова тържество,
 • отслужване на първа Евхаристия или благочестиво участие в нея;
 • измолване на Светата броеница в църквата, в семейството, в монашеската общност (трябва да се измоли устно поне една от четирите части, т.е. пет десетици без прекъсване, заедно с размишленията, придружаващи тайните),
 • обновяване на свещеническите обещания по време на Евхаристията на 25-, 50-, 60-годишнината от ръкоположението (за свещеници),
 • участие в Светата Евхаристия на гореспоменатия юбилей (за верните),
 • благочестиво четене на Светото Писание поне през половин час;
 • посещение на църквата, където се провежда Епархиен синод, и измолване там на „Отче наш” и „Вярвам в Бога”,
 • тържествено измолване на химна „Пред велико, свето Тайнство” на Велики Четвъртък и на Тяло и Кръв Христови,
 • публично измолване на химна „Тебе, Боже, Хвалим” в последния ден на годината,
 • публично измолване на секвенцията в чест на Свети Дух на първия ден от Новата година и на Петдесятница,
 • благочестиво измолване на Кръстен път, свързано с размишления върху Страданията и Смъртта на Христос и преминаване от спиране на спиране (при публично измолване, достатъчно е само водещият да преминава) на места, затвърдени от църковната власт (храм, църковен двор, площад),
 • благочестиво посещение на църква на нейния храмов празник и на 2 август (Дева Мария на ангелите) и измолване на „Отче наш” и „Вярвам в Бога”,
 • благочестиво посещение на църква или на олтар в деня на тяхната консекрация и измолване на „Отче наш” и „Вярвам в Бога”,
 • благочестиво посещение на църква на Задушница и измолване на „Отче наш” и „Вярвам в Бога” (принася се само за душите в чистилището),
 • благочестиво посещение на църква или монашеска капела в тържеството на Основателя и измолване на „Отче наш” и „Вярвам в Бога”,
 • вземане на участие в Литургия или обред, които са председателствани от визитатора по време на пастирската визита в общността,
 • обновяване на кръщелните обещания по време на Литургията на Велика Събота или в годишнината от своето кръщение,
 • благочестиво посещение на една от четирите патриархални римски базилики и измолване там на „Отче наш” и „Вярвам в Бога” на: храмовия празник; друг празник; един път в годината, независимо кога,
 • участие в обредите, отслужвани в стационарните църкви в Рим, в определени дни на годината, означени на страниците на Римския литургийник,
 • в момента на смъртта без присъствието на свещеник, който би могъл да даде тайнствата на умиращия, в зависимост от това дали верният се е молил през живота си, индулгенцията е получавана от Църквата. В този момент се използва определен предмет, пр. кръст, броеница, свещ. В случая на смъртна опасност условието да се използва определен предмет замества трите обичайни условия за получаване на пълна индулгенция),
 • Благочестиво измолване на Броеницата на Божието милосърдие.

Църквата препоръчва пълната индулгенция да бъде принесена за душите в чистилището, което може да гарантира пълното опрощаване на греховете на верния в момента на смъртта му.

Ако за пълна индулгенция липсва изпълнение на начина, по който са записани, а също така и изпълнение поне на едно от условията и делата, дарени с индулгенция, не са напълно извършени или извършени не в означения ден, както и при всекидневното им практикуване, опрощаването на греховете е частично. Също така и в следните случаи:

 • молитвени въздишки до Бога, Дева Мария, светците и ангелското войнство,
 • ако верният е подтикнат от мотиви, произхождащи от вярата, да помогне на нуждаещите се или да сподели с тях своите блага,
 • когато верният желае да се откаже от някое добро за него благо и да понесе малка жертва в името на Бог,
 • всекидневно благочестиво използване на религиозни предмети (кръст, броеница, медальон), осветени от папа или епископ, както и от свещеник или дякон, придружено с молитва,
 • при измолването на:
  • Псалм 129,
  • „Ангел Господен” 
  • „Душо Христова”
  • „Вярвам в Бога”
  • Литании, официално затвърдени от църковната власт:
   • Литания в чест на Пресветото Исусово Име
   • Литания в чест на Пресветото Сърце Исусово
   • Литания в чест на Най-скъпата Кръв Христова
   • Лоретанска Литания
   • Литания в чест на свети Йосиф
   • Литания на Всичките Светци
  • Молитвата на свети Бернард
   • „Радвай се Царице”
   • „Под твоето покровителство”
   • „Вечен покой”
   • „Тебе, Боже, Хвалим”
   • „Ела, о, Душе, Творче свет” 
   • „Кантик на Дева Мария” 
 • Измолване на Светата броеница,
 • Индивидуален Кръстен път,
 • Подновяване на кръщелните обещания всеки ден,
 • Кратко посещение на Светото Причастие, укрито в дарохранителницата,
 • Молитва за Светия отец папата и душите в чистилището,
 • Знакът на Кръста.

(Codex Iuris Canonici; Indulgentiarum doctrina)

  

ПЪЛНА ИНДУЛГЕНЦИЯ В НАШАТА ЦЪРКВА

Участие в следните набожности ни носи пълна индулгенция, според нашето благодатно състояние:

Понеделник

15:00 ч. Броеница на Божието Милосърдие

Вторник

15:00 ч. Броеница на Божието Милосърдие

17:30 ч. Светата броеница

Сряда

15:00 ч. Броеница на Божието Милосърдие

Четвъртък

15:00 ч. Броеница на Божието Милосърдие

17:30 ч. Светата броеница

(след Евхаристията) Обожаване на Светото Причастие

Петък

15:00 ч. Броеница на Божието Милосърдие

17:30 ч. Светата броеница

Събота

15:00 ч. Броеница на Божието Милосърдие

17:30 ч. Светата броеница

Неделя

10:30 ч. Светата броеница 

 

13 май Храмов празник

2 август Тържество