1. Днеска преживяваме четвърта постна неделя, така наречена неделя „Летаре” - неделя на радост.