1. Днес преживяваме I Неделя на Великия Пост.
  2. На 14 февруари – на Пепеляната сряда започнахме Великия Пост.
  3. Всеки петък по време на Великия Пост - задължително постим, не ядем месо.
  4. Великият пост е изключително важно време за нас, време за нашето обръщане, практикуване на молитва, пост и милостиня. Насърчавам всички, през този период да вземем постно решение, т.е. да се откажем от нещо, като наша жертва, да бъдем съединени със Христовите страдания, като удовлетворение за нашите и за греховете на целия свят. През постното време не бива да участваме в дискотеки и шумни празненства. Нека през този период да намерим повече време за молитва, слушане на Божието Слово, и да участваме в Светите Литургии. Всеки ден, преди Светата Литургия имате възможност за изповед.
  5. Всеки петък, след светата Литургия ще бъде провеждана набожност „Кръстен път. Каним всички, да участвате в тази важна за нас християни набожност. 
  6. Кръстен път за студентите, ще бъде провеждан всяка неделя, след Светата Литургия от 00 часа.
  7. Обръщам се към всички Вас с молба, както всяка година, да подарите трайни, хранителни продукти в „милосърдната кошница“, която ще се намира до голямата врата на църквата ни. Това нека да бъде нашата Великпостна милостиня спрямо бедни и нуждаещите се хора.
  8. От 15 до 17 март ще се състои зимната сесия на „Школа на Дева Мария”. Записване и за по-точни информации при г-жа Рита.

Пожелаваме Ви спокойна и благословена неделя и седмица.

                                                                                                   о. Евгений Рожански

                                                                                                             Eнорийски свещеник