II

Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му.

Тези думи на Св. Иван се отнасят към всички. Той не говори само на съвременните му хора, но на всички, които са живели и ще живеят на земята. Не става дума за материалните пътища и пътеки, по които се разхождаме всеки ден. Св. Иван говори за единственият път, по който Исус може да стигне до човешкото сърце. Всеки от нас трябва да премахне от своята вътрешност и от средата, в която живее греха – единствената пречка, която не позволява на Господа да стигне до нас.

Там където се намира тази пречка, Исус никога няма да премине. Докато не я отстраним. Той не може да ни помогне. Ако някой от нас си мисли, че е вече толкова добър и че няма нужда от Неговата благодат и Неговата прошка, ако някой смята, че няма грехове, тогава ще остане сам до момента, докато не отстрани това фалшиво и опасно мислене. Който като фарисеите много се въздига и смята, че е добър, че сигурно е по-добър от другите, такъв тябва да знае, че Исус няма да стигне до него. Когато мислиш, като фарисеите, че бидейки деца Авраамови, вече са в безопасност. Може си мислиш, че стига това да принадлежиш на Църквата, че си кръстен и достатъчно е да си в неделя на литургия. Чухме преди малко, какво отговори Св. Иван на фарисеите: Бог може от тези камъни да въздигне чеда на Авраама. Ние всички трябва да признаем, че сме грешни, и че има много неща, които трябва да поправим. Никога не е толкова добре, че не може да е по-добре. Постоянно трябва да се стараем, да вдигаме нивото на нашият духовен живот и затова трябва да се замислим върху тези думи: Пригответе пътя на Господа. Да погледнем пътя на нашият живот и да се запитаме, дали Господ може да ни намери на този път. Може вървим по пътя, на който не е възможно да Го срещнем. Ако вървим по правилният път, тогава трябва да се стараем да е достатъчно хубав и чист, за да може да мине по него Исус, който със сигурност ще дойде. Нашето положение тогава, ще зависи от това, какво подготвихме, в какво състояние ще ни завари Господ. Адвентът, това е подходящо време за да направим преглед на душите си и ако намерим там нещо, което може да попречи на Господа, непременно трябва да го отстраним. Изповед - това е начин за нас, да почистим нашият път, нашата душа да е добре разположена, за да посрещне Господа. Да не чакаме до последният момент. Господ винаги идва внезапно.

JMB