Transfiguration-Raffaelo

В светлина на нашата вяра, постоянно е валиден въпросът за възкресението и вечния живот. Тези термини за съжаление не са във всекидневната употреба в нашия живот. Но се намират дълбоко в съзнанието на много вярващи. Те са извор на сила и кураж, особено в трудните моменти на нашия живот. Въпросът, който отправят днес Садукеите към Исуса е провокиращ.

Садукеите са принадлежали към еврейската аристокрация. Те са били хора, които са притежавали власт и финанси. Земен живот това е било всичко за тях, не са вярвали във вечния живот. Не е учудващ този факт, че са измислили тази история за жената със седемте мъже. Задавайки въпроса: При възкресението, на кой от тях ще бъде тя жена?, имали за цел да се присмиват и подиграят на тези, които са вярвали във възкресението. Исус, знаейки тяхно намерение, не се ядосва, не им се кара, но приема този поставен от тях проблем, като предизвикателство. Обяснявайки им Писанието, едновременно доказва, че тяхната вяра и мисленето не са правилни. Със своя отговор пълен с Божията мощ доказва, че са злобни и смешни. Та са мислили, че земния живот без никаква промяна, ще продължи във вечността. Не са били в състояние да осъзнаят, че може да има друг вид живот. За тях нямало живот след този земен живот. Според тях след смъртта на човека, не оставало нищо, освен пусто място. Но това, че съществува живот след този живот ни гарантира самия Бог. Той не е Бог на мъртви, а на живи. Исусовото възкресение е гаранция за нашето възкресение и вечен живот. Бог е само живот, Животът, който животвори всичко, особено тези, които са създадени по Неговия образ и подобие и живеят в непрекъсната връзка с Него. Човек не спира да живее, когато в последствие на биологичния процес спира неговия земен живот, човек започва да живее съвсем по друг начин, в друга форма, в други обстоятелства. Истинският Бог, не е Бог на мъртви, но на живи. Щом Той избра нас за свои приятели, няма да допусне никога да спрем да съществуваме. Той притежава мощ, с която може да възкреси нашите тела унижени чрез греховете и смъртта, както е възкресил Своя Син Исус Христос.

JMB