Започнахме месец ноември. Месецът в който по особен начин проявяваме близост и солидарност с тези, които вече са напуснали този земен живот. Правим това преди всичко от любов към нашите починали близки, благодарейки за техния земен живот, за доброто, което са извършили. Нека всеки ден през този месец,  възпоменавайки починалите верни, да имаме възможност да осъзнаем факта за нашата смърт, така че тя да не ни изненада, когато не да бъдем подготвени за нея.

До края на месеца ще възпоменаваме имената на починалите, както минали години всеки четвъртък по време на обожаването след литургията от 18:00 ч. и всяка неделя 10 мин. преди литургията от 11:00 ч. За тази цел всеки да напише на лист хартия починалите от своето семейство и за тези, за които иска да се молим и да ги донесе в енорийския храм. 

През настоящата седмица честваме следните литургични възпоминания и празници:

  • петък (8.11)– възпоминание на блажения Йоан Дънс Скот, свещеник – покровител на манастира в Плевен. Каним всички на тържествена Света Евхаристия, по време на която братята ще подновят своите вечни обети.
  • събота (9.11)– Освещаване на Латеранската базилика, празник. 

В дните 4-8 ноември братята ще преживяват тук в Плевен годишните си духовни упражнения. Ще пристигнат братята от Раковски, както и духовния ръководител на срещата о. Михаил Сабатура OFMConv. от Турция. 

През настоящата седмица честваме Първи четвъртък на месеца. 

На всички пожелаваме успешна и благодатна седмица! 

 

о. Венци Николов OFMConv.